Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) je agencija Unije, katere cilj je dosegati visoko skupno raven kibernetske varnosti po vsej Evropi.

Ustanovljena je bila leta 2004, njene pristojnosti pa so bile okrepljene z uredbo EU o kibernetski varnosti. Prispeva h kibernetski politiki EU, povečuje zaupanje v produkte, storitve in procese IKT s certifikacijskimi shemami za kibernetsko varnost, sodeluje z državami članicami in organi EU ter pomaga Evropi, da bo pripravljena na kibernetske izzive prihodnosti. Z izmenjavo znanja, krepitvijo zmogljivosti in ozaveščanjem sodeluje s svojimi ključnimi deležniki, da bi okrepila zaupanje v povezano gospodarstvo, povečala odpornost infrastrukture Unije ter navsezadnje zagotovila digitalno varnost evropske družbe in državljanov.

V hiperpovezanem svetu storilci kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete pomenijo resno grožnjo za notranjo varnost Evropske unije in varnost njenih državljanov na spletu. Pandemija bolezni covid-19 je poudarila potrebo po še večji varnosti v digitalnem svetu. Ljudje so zaradi vzdrževanja osebnih ali poklicnih razmerij so čedalje bolj prisotni na spletu, medtem ko so kibernetski kriminalci izkoristili te razmere in svoje napade osredotočili na e-trgovanje in e-plačilna podjetja ter zdravstveni sistem.

Kaj delamo?
Mandat in regulativni okvir agencije ENISA

Uredba, ki ustanavlja agencijo ENISA, je Uredba (EU) 2019/881 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 (Akt o kibernetski varnosti).

Struktura in organizacija
Upravni odbor:
upravni odbor zagotavlja, da agencija opravlja svoje naloge v pogojih, ki ji omogočajo, da opravlja svoje poslanstvo v skladu z ustanovno uredbo.
Izvršni odbor:
izvršni odbor pripravlja odločitve, ki jih sprejme upravni odbor.
Izvršni direktor:
izvršni direktor je odgovoren za upravljanje agencije in svoje naloge opravlja neodvisno. Trenutni izvršni direktor agencije ENISA je Juhan Lepassaar, ki je to funkcijo prevzel oktobra 2019.
Mreža nacionalnih uradnikov za zvezo:
nacionalni uradniki za zvezo omogočajo izmenjavo informacij med agencijo ENISA in državami članicami EU.
Svetovalna skupina:
vetovalna skupina se osredotoča na vprašanja, ki so pomembna za deležnike, in jih posreduje agenciji ENISA.
Ad hoc delovne skupine:
izvršni direktor po posvetovanju s stalno skupino deležnikov ustanovi ad hoc delovne skupine, ki jih sestavljajo strokovnjaki. Ad hoc delovne skupine obravnavajo posebna tehnična in znanstvena vprašanja.

Uredba (EU) 2019/881 predvideva tudi, da agencija ENISA pomaga Komisiji pri zagotavljanju sekretariata evropski certifikacijski skupini za kibernetsko varnost ter zagotovi sekretariat certifikacijski skupini deležnikov za kibernetsko varnost.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies