Agencija Europske unije za kibersigurnost, ENISA, agencija je Unije osnovana s ciljem postizanja visoke zajedničke razine kibersigurnosti u cijeloj Europi.

Agencija Europske unije za kibersigurnost osnovana je 2004. i ojačana na temelju Akta o kibersigurnosti EU-a te pridonosi kiberpolitici EU-a, poboljšava pouzdanost proizvoda, usluga i postupaka IKT-a s pomoću programa kibersigurnosne certifikacije, surađuje s državama članicama i tijelima EU-a te pomaže Europi da se pripremi na kiberizazove koji je očekuju u budućnosti. Razmjenom znanja, izgradnjom kapaciteta i informiranjem Agencija zajedno sa svojim ključnim dionicima radi na jačanju povjerenja u povezano gospodarstvo kako bi se povećala otpornost infrastrukture Unije te kako bi se u konačnici ostvarila digitalna sigurnost europskog društva i građana.

U svijetu koji je postao hiperpovezan, kiberkriminalci su ozbiljna prijetnja unutarnjoj sigurnosti Europske unije i sigurnosti njezinih građana na internetu. Pandemija bolesti COVID-19 istaknula je potrebu za većom sigurnošću u digitalnom svijetu. Građani su sve više prisutni na internetu kako bi održavali osobne i profesionalne odnose, a kiberkriminalci koriste tu situaciju i posebno su usmjereni na e-trgovinu i e-plaćanja, kao i na zdravstveni sustav.

Čime se bavimo
Mandat ENISA-e i regulatorni okvir

Uredba kojom je uređeno djelovanje ENISA-e jest Uredba (EU) br. 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agenciji Europske unije za kibernetičku sigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti).

Struktura i organizacija
Upravljački odbor
Upravljački odbor osigurava da Agencija izvršava svoje zadaće u uvjetima koji joj omogućuju djelovanje u skladu s osnivačkom Uredbom.
Izvršni odbor
Izvršni odbor priprema odluke koje donosi Upravljački odbor.
Izvršni direktor:
Izvršni direktor odgovoran je za upravljanje Agencijom i neovisan je u obavljanju svojih dužnosti. Trenutačno je izvršni direktor ENISA-e Juhan Lepassaar, koji je preuzeo tu funkciju u listopadu 2019.
Mreža nacionalnih časnika za vezu
Mreža olakšava razmjenu informacija između ENISA-e i država članica EU-a.
Savjetodavna skupina
Savjetodavna skupina bavi se pitanjima koja su važna dionicima te na njih skreće pozornost ENISA-e.
Ad hoc radne skupine
Izvršni direktor osniva ad hoc radne skupine sastavljene od stručnjaka. Ad hoc radne skupine bave se specifičnim tehničkim i znanstvenim pitanjima.

Uredbom 2019/881 predviđa se i da ENISA pomaže Komisiji u osiguravanju tajništva Europske skupine za kibersigurnosnu certifikaciju (ECCG), kao i da osigurava tajništvo Interesne skupine za kibersigurnosnu certifikaciju (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies