Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, ENISA, este agenția Uniunii care are ca misiune realizarea unui nivel comun ridicat de securitate cibernetică în întreaga Europă.

 

Înființată în 2004 și consolidată prin Regulamentul UE privind securitatea cibernetică, Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică contribuie la politica cibernetică a UE, îmbunătățește fiabilitatea produselor, serviciilor și proceselor TIC prin sistemele de certificare a securității cibernetice, cooperează cu statele membre și cu organismele UE și ajută Europa să se pregătească pentru provocările cibernetice de mâine. Prin schimbul de cunoștințe, consolidarea capacităților și campanii de sensibilizare, agenția colaborează cu părțile interesate importante pentru a spori încrederea în economia conectată, pentru a mări rezistența infrastructurii Uniunii și, în cele din urmă, pentru a asigura securitatea digitală a societății europene și a cetățenilor săi.

Într-o lume care a devenit hiperconectată, infractorii cibernetici reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității interne a Uniunii Europene și a securității online a cetățenilor săi. Pandemia de COVID-19 a evidențiat necesitatea unei securități sporite în lumea digitală. Oamenii și-au sporit prezența online pentru a menține relații personale și profesionale, cu aceasta ocazie infractorii cibernetici au profitat de această situație, vizând în special comerțul electronic și companiile de plată electronică, precum și sistemul de sănătate.

Cu ce ne ocupăm
Mandatul ENISA și cadrul de reglementare

Regulamentul ENISA este Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică).

Structură și organizare
Consiliul de administrație
Consiliul de administrație se asigură că agenția își îndeplinește sarcinile în condiții care îi permit să acționeze în conformitate cu regulamentul de înființare.
Comitetul executiv
Comitetul executiv pregătește deciziile care urmează să fie adoptate de Consiliul de administrație.
Directorul executiv
Directorul executiv răspunde de gestionarea agenției și îndeplinește sarcinile care îi revin în mod independent. În prezent, directorul executiv al ENISA este Juhan Leassaar, care a preluat postul în octombrie 2019.
Rețeaua ofițerilor naționali de legătură
Ofițerii naționali de legătură facilitează schimbul de informații între ENISA și statele membre ale UE.
Grupul consultativ
Grupul consultativ se axează pe aspecte relevante pentru părțile interesate și le aduce la cunoștința ENISA.
Grupuri de lucru ad-hoc
Directorul executiv stabilește grupurile de lucru ad-hoc alcătuite din experți. Grupurile de lucru ad-hoc abordează chestiuni tehnice și științifice specifice.

Regulamentul 2019/881 prevede, de asemenea, ca ENISA să acorde asistență Comisiei pentru a asigura secretariatul Grupului european pentru certificarea securității cibernetice (ECCG), iar ENISA va asigura secretariatul Grupului părților interesate pentru certificarea securității cibernetice (SCCG).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies