Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) az Unió azon ügynöksége, amelynek célja az Európa-szerte egységesen magas szintű kiberbiztonság megvalósítása.

 

A 2004-ben létrehozott és az uniós kiberbiztonsági jogszabály által megerősített Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség hozzájárul az uniós kiberpolitikához, kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek alkalmazásával javítja az IKT-termékek, -szolgáltatások és -folyamatok megbízhatóságát, együttműködik a tagállamokkal és az uniós szervekkel és segíti Európát abban, hogy felkészüljön a jövő kiberbiztonsággal kapcsolatos kihívásaira. A tudásmegosztás, a kapacitásépítés és a figyelemfelkeltés révén az Ügynökség a legfontosabb érdekelt felekkel együtt arra törekszik, hogy megerősítse az összekapcsolt gazdaságba vetett bizalmat, fokozza az uniós infrastruktúra ellenálló-képességét, és végső soron megőrizze Európa társadalmának és polgárainak digitális biztonságát.

Hiperkonnektívvá vált világban a kiberbűnözők jelentős fenyegetést jelentenek az Európai Unió belső biztonságára és polgárainak online biztonságára. A Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy a digitális világban nagyobb biztonságra van szükség. Az emberek a személyes és szakmai kapcsolatok fenntartása érdekében fokozták online jelenlétüket, míg a kiberbűnözők kihasználták ezt a helyzetet, különösen az elektronikus kereskedelemmel és fizetéssel foglalkozó vállalkozásokat, valamint az egészségügyi rendszert megcélozva.

Tevékenységünk
Az ENISA megbízatása és szabályozási kerete

Az ENISA-ra az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) vonatkozik.

Struktúra és szervezet
Igazgatótanács
Az igazgatótanács biztosítja, hogy az Ügynökség olyan feltételek mellett lássa el feladatait, amelyek lehetővé teszik számára, hogy az alapító rendelettel összhangban működjön.
Felügyelőtestület
A felügyelőtestület előkészíti az igazgatótanács által elfogadandó határozatokat.
Ügyvezető igazgató
Az ügyvezető igazgató felelős az Ügynökség irányításáért, és feladatait függetlenül látja el. Az ENISA jelenlegi ügyvezető igazgatója Juhan Lepassaar, aki 2019 októbere óta tölti be a tisztséget.
Nemzeti kapcsolattartó tisztviselők hálózata
A nemzeti kapcsolattartó tisztviselők elősegítik az ENISA és az uniós tagállamok közötti információcserét.
Tanácsadó csoport
A tanácsadó csoport az érdekeltek számára fontos kérdésekre összpontosít, és felhívja ezekre az ENISA figyelmét.
Eseti munkacsoportok
Az ügyvezető igazgató szakértőkből álló eseti munkacsoportokat hoz létre. Az eseti munkacsoportok konkrét műszaki és tudományos kérdésekkel foglalkoznak.

Az (EU) 2019/881 rendelet azt is előírja, hogy az ENISA támogatja a Bizottságot az európai kiberbiztonsági tanúsítási csoport titkárságának (ECCG) biztosításában, az ENISA pedig biztosítja az érdekeltek kiberbiztonsági tanúsítási csoportjának (SCCG) titkárságát.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies