Uttalande av EU: s IT-säkerhetmyndighet ENISA angående EU-domstolens banbrytande dom om integritet på Internet f

Den verkställande direktören för ENISA, professor Udo Helmbrecht EU: s IT+säkerhet kommenterade EU-domstolens dom idag om Googles sökmotor; "Rätten att bli ”glömd” online har för första gången erkänts av EU-domstolen. Detta är ett banbrytande avgörande för EU-medborgarnas privatliv och integritet. Det är ett grundläggande beslut i ett rykande aktuellt och "hett " ämne i samhällsdebatten; nämligen hur vi hanterar våra personuppgifter och de digitala spår vi lämnar efter oss.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies