Uttalande av EU: s IT-säkerhetmyndighet ENISA angående EU-domstolens banbrytande dom om integritet på Internet f

Den verkställande direktören för ENISA, professor Udo Helmbrecht EU: s IT+säkerhet kommenterade EU-domstolens dom idag om Googles sökmotor; "Rätten att bli ”glömd” online har för första gången erkänts av EU-domstolen. Detta är ett banbrytande avgörande för EU-medborgarnas privatliv och integritet. Det är ett grundläggande beslut i ett rykande aktuellt och "hett " ämne i samhällsdebatten; nämligen hur vi hanterar våra personuppgifter och de digitala spår vi lämnar efter oss.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information