Vem kan du lita på? Cybersäkerhet och integritet: tydligare ikoner, standards, samt utvärdering av säkerhetssigill är nödvändiga för att lita på online tjänster

När kan du verkligen lita på att webbtjänster hanterar dina data på ett säkert sätt? En ny rapport från EU:s IT-säkerhetmyndighet ENISA analyserar villkoren för att online- säkerhets- och integritetssigill ska kunna hjälpa användare att bedöma om en webbtjänst är tillförlitlig.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information