Vem kan du lita på? Cybersäkerhet och integritet: tydligare ikoner, standards, samt utvärdering av säkerhetssigill är nödvändiga för att lita på online tjänster

När kan du verkligen lita på att webbtjänster hanterar dina data på ett säkert sätt? En ny rapport från EU:s IT-säkerhetmyndighet ENISA analyserar villkoren för att online- säkerhets- och integritetssigill ska kunna hjälpa användare att bedöma om en webbtjänst är tillförlitlig.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies