Νέα έκθεση του οργανισμού ENISA της ΕΕ: το δίκοπο μαχαίρι του υπολογιστικού νέφους στην προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ δημοσίευσε μια νέα έκθεση που εξετάζει το υπολογιστικό νέφος από τη σκοπιά της προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ), και προσδιορίζει ότι το υπολογιστικό νέφος είναι ζωτικής σημασίας, λαμβανομένης υπόψη της συγκέντρωσης χρηστών και δεδομένων και της αυξανόμενης χρήσης του σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υγεία και οι ασφάλειες.

application/pdf Cloud_CIIP_EL.pdf — 406.5 KB

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies