Νέα έκθεση του οργανισμού ENISA της ΕΕ: το δίκοπο μαχαίρι του υπολογιστικού νέφους στην προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ δημοσίευσε μια νέα έκθεση που εξετάζει το υπολογιστικό νέφος από τη σκοπιά της προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ), και προσδιορίζει ότι το υπολογιστικό νέφος είναι ζωτικής σημασίας, λαμβανομένης υπόψη της συγκέντρωσης χρηστών και δεδομένων και της αυξανόμενης χρήσης του σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υγεία και οι ασφάλειες.

application/pdf Cloud_CIIP_EL.pdf — 406.5 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information