Συνεργασία ENISA με την Ελληνική κυβέρνηση για ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) στην υπηρεσία των πολιτών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την κυβερνο-ασφάλεια, ENISA συναντήθηκε με φορείς της ελληνικής κυβέρνησης για να συζητήσουν με ποιούς τρόπους ο Οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την ασφαλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-gov) για τους πολίτες.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies