Συνεργασία ENISA με την Ελληνική κυβέρνηση για ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) στην υπηρεσία των πολιτών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την κυβερνο-ασφάλεια, ENISA συναντήθηκε με φορείς της ελληνικής κυβέρνησης για να συζητήσουν με ποιούς τρόπους ο Οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την ασφαλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-gov) για τους πολίτες.

We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Ok, I understand No, tell me more