Συνεργασία ENISA με την Ελληνική κυβέρνηση για ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) στην υπηρεσία των πολιτών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την κυβερνο-ασφάλεια, ENISA συναντήθηκε με φορείς της ελληνικής κυβέρνησης για να συζητήσουν με ποιούς τρόπους ο Οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την ασφαλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-gov) για τους πολίτες.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information