Συνάντηση και συνεργασία μεταξύ του ENISA και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου - ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, συναντήθηκε σήμερα 6 Μαΐου με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλη Αλιφιεράκη με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies