Συνάντηση και συνεργασία μεταξύ του ENISA και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου - ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, συναντήθηκε σήμερα 6 Μαΐου με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλη Αλιφιεράκη με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information