Συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανάμεσα στον ENISA και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN και CENLEC

Ο Οργανισμός ENISA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο υπογράφοντας σήμερα μια συμφωνία συνεργασίας με δύο από τους σημαντικότερους οργανισμούς τυποποίησης στην ΕΕ: την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) και την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies