Συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανάμεσα στον ENISA και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN και CENLEC

Ο Οργανισμός ENISA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο υπογράφοντας σήμερα μια συμφωνία συνεργασίας με δύο από τους σημαντικότερους οργανισμούς τυποποίησης στην ΕΕ: την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) και την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information