Συνάντηση μεταξύ του Εκτελεστικού Διευθυντή του ENISA και του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Ο εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, συναντήθηκε σήμερα 31 Μαρτίου με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κ. Κωνσταντίνο (Κώστα) Λουρόπουλο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies