Συνάντηση μεταξύ του Εκτελεστικού Διευθυντή του ENISA και του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Ο εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, συναντήθηκε σήμερα 31 Μαρτίου με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κ. Κωνσταντίνο (Κώστα) Λουρόπουλο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information