Σήμερα η μεγαλύτερη άσκηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που διενεργήθηκε ποτέ στην Ευρώπη

Περισσότεροι από 200 οργανισμοί και 400 επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από 29 ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν την ετοιμότητά τους να αντικρούουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε μια ολοήμερη προσομοίωση που διοργανώνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies