Σήμερα η μεγαλύτερη άσκηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που διενεργήθηκε ποτέ στην Ευρώπη

Περισσότεροι από 200 οργανισμοί και 400 επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από 29 ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζουν την ετοιμότητά τους να αντικρούουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε μια ολοήμερη προσομοίωση που διοργανώνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information