Πρώτη ετήσια έκθεση των διαδικτυακών περιστατικών στην ΕΕ: 51 σοβαρές διακοπές λειτουργίας αναφέρθηκαν μέσα στο 2011

Φέτος, για πρώτη φορά στην ΕΕ, όλα τα κράτη-μέλη έκαναν αναφορά παρελθοντικών διαδικτυακών περιστατικών στον οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies