Πρώτη ετήσια έκθεση των διαδικτυακών περιστατικών στην ΕΕ: 51 σοβαρές διακοπές λειτουργίας αναφέρθηκαν μέσα στο 2011

Φέτος, για πρώτη φορά στην ΕΕ, όλα τα κράτη-μέλη έκαναν αναφορά παρελθοντικών διαδικτυακών περιστατικών στον οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information