Προστασία προσωπικών δεδομένων: Κατευθυντήριες γραμμές του ENISA για λύσεις κρυπτογράφησης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα δύο εκθέσεις. Η έκθεση του 2014 με τίτλο «Αλγόριθμοι, μέγεθος κλειδιών και παράμετροι» αποτελεί έγγραφο αναφοράς που παρέχει σειρά κατευθυντήριων γραμμών στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα στους ειδικούς που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν λύσεις κρυπτογράφησης για προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εμπορικές επιχειρήσεις ή κυβερνητικές υπηρεσίες για τους πολίτες. Η «Μελέτη για τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης» προσφέρει μια προοπτική εφαρμογής, καλύπτοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για προστασία των εμπορικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

PDF document icon 141121_crypto_EL.pdf — PDF document, 557 KB (571389 bytes)

We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Ok, I understand No, tell me more