Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς νέους εμπειρογνώμονες στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΝΙΣΑ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σημάνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους καλύτερους και ευφυέστερους υποψηφίους στην ασφάλεια δικτύων, οι οποίοι θα γίνουν τα νέα μέλη της Μόνιμης Ομάδας Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ).

application/pdf ENISA_PSG_EL.pdf — 123.5 KB

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies