Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς νέους εμπειρογνώμονες στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΝΙΣΑ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σημάνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους καλύτερους και ευφυέστερους υποψηφίους στην ασφάλεια δικτύων, οι οποίοι θα γίνουν τα νέα μέλη της Μόνιμης Ομάδας Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ).

application/pdf ENISA_PSG_EL.pdf — 123.5 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information