Πόσο καίρια είναι μια υποδομή ζωτικής σημασίας;

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ) στα δίκτυα επικοινωνιών.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies