Πόσο καίρια είναι μια υποδομή ζωτικής σημασίας;

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ) στα δίκτυα επικοινωνιών.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information