Επετεύχθη πολιτική συμφωνία σχετικά με τη νέα εντολή εξουσιοδότησης του ENISA

Η Ιρλανδική Προεδρεία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την περάτωση των συζητήσεων για την νέα εντολή εξουσιοδότησης του ENISA. Η είδηση δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα (29 Ιανουαρίου) μετά από την συμφωνία που επετεύχθη στον τελευταίο τριμερή διάλογο μεταξύ του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής επιτροπής.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information