Πληροφορική στο Χώρο Εργασίας: Ο ENISA προβλέπει ευκαιρίες και κινδύνους στην τάση - Φέρε τον δικό σου Υπολογιστή

Η διαρκώς εξελισσόμενη τάση των ανθρώπων να χρησιμοποιούν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα ή έξυπνες συσκευές και εφαρμογές για την εργασία προσφέρει οφέλη, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην τελευταία έκθεσή του Consumerisation of IT: Top Risks and Opportunities

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information