Πληροφορική στο Χώρο Εργασίας: Ο ENISA προβλέπει ευκαιρίες και κινδύνους στην τάση - Φέρε τον δικό σου Υπολογιστή

Η διαρκώς εξελισσόμενη τάση των ανθρώπων να χρησιμοποιούν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα ή έξυπνες συσκευές και εφαρμογές για την εργασία προσφέρει οφέλη, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην τελευταία έκθεσή του Consumerisation of IT: Top Risks and Opportunities

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies