Πιστοποίηση ασφάλειας έξυπνων δικτύων στην Ευρώπη: Προκλήσεις και συστάσεις

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει σήμερα έκθεση για την Πιστοποίηση ασφάλειας έξυπνων δικτύων στην Ευρώπη. Η έκθεση απευθύνεται στα κράτη μέλη της ΕΕ (ΚΜ), στην Επιτροπή, σε φορείς πιστοποίησης και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παρέχει πληροφορίες σχετικά με αρκετές προσεγγίσεις πιστοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ και άλλα ΚΜ και χώρες της ΕΖΕΣ. Περιγράφει την ιδιαίτερη ευρωπαϊκή κατάσταση και εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που συνδέονται με την πορεία προς μια πιο εναρμονισμένη πρακτική πιστοποίησης.

PDF document icon 141219_Smart_grid_certfication-GR.pdf — PDF document, 546 KB (559829 bytes)

We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Ok, I understand No, tell me more