Οργανισμός ENISA της ΕΕ: Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν χρησιμοποιούν φίλτρα για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Αναλύοντας μια πρόσφατη μαζική επίθεση στον κυβερνοχώρο, ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επισημαίνει σήμερα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) δεν εφάρμοσαν γνωστά μέτρα ασφαλείας που είναι διαθέσιμα πάνω από μια δεκαετία. Αυτό το σφάλμα αποτελεί βασικό αίτιο της αδυναμίας αντίκρουσης των μεγάλων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, υπογραμμίζει ο Οργανισμός στο έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του «Μπορούν οι πρόσφατες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο να απειλήσουν πραγματικά τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου;»

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information