Οι συστάσεις του ENISA για την πιστοποίηση των επαγγελματιών ICS/SCADA

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει μια νέα μελέτη, η οποία εξετάζει τις προκλήσεις και παρέχει συστάσεις, με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης δεξιοτήτων των εμπειρογνωμόνων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι ασχολούνται με τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS) και τα συστήματα εποπτικού έλεγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) στην Ευρώπη.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies