Οι συστάσεις του ENISA για την πιστοποίηση των επαγγελματιών ICS/SCADA

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει μια νέα μελέτη, η οποία εξετάζει τις προκλήσεις και παρέχει συστάσεις, με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης δεξιοτήτων των εμπειρογνωμόνων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι ασχολούνται με τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS) και τα συστήματα εποπτικού έλεγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) στην Ευρώπη.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information