Πρόκειται για την ψηφιακή ζωή σας. Ασφαλέστεροι στο διαδίκτυο – οι πολίτες στο επίκεντρο του 1ου ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μαζί με τη ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκινά την πρώτη πλήρως ανεπτυγμένη εκστρατεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 40 δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώσουν τους πολίτες και τα παιδιά για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και θα προωθήσουν μια αλλαγή στην αντίληψη για τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information