Πρόκειται για την ψηφιακή ζωή σας. Ασφαλέστεροι στο διαδίκτυο – οι πολίτες στο επίκεντρο του 1ου ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μαζί με τη ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκινά την πρώτη πλήρως ανεπτυγμένη εκστρατεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 40 δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώσουν τους πολίτες και τα παιδιά για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και θα προωθήσουν μια αλλαγή στην αντίληψη για τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies