Οδηγός ασφάλειας και online εργαλείο του ENISA για τις ΜΜΕ όταν υιοθετούν υπολογιστικό νέφος

Ο ENISA δημοσιεύει έναν οδηγό ασφάλειας και ένα online εργαλείο ασφάλειας στο υπολογιστικό νέφος για τις ΜΜΕ, ώστε να τις βοηθήσει να αξιολογούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες όταν αναπτύσσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies