Ο ENISA, o Οργανισμός Κυβερνητικής Ασφάλειας της ΕΕ, κυκλοφορεί έναν οδηγό σχετικά με την αποτελεσματική δημιουργία κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

Ένας νέος οδηγός με 36 συστάσεις για τη δημιουργία αποτελεσματικών κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανθεκτική ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Οργανισμό Κυβερνητικής Ασφάλειας ENISA

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies