Ο ENISA χαρτογραφεί το τοπίο των απειλών για την υποδομή του διαδικτύου το 2014 και παρέχει οδηγό ορθής πρακτικής για ενισχυμένη ασφάλεια

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με τίτλο Τοπίο απειλών και οδηγός ορθής πρακτικής για την υποδομή του διαδικτύου που δημοσιεύτηκε σήμερα, αποτυπώνει τα στοιχεία του ενεργητικού που συνιστούν υποδομή διαδικτύου και τις πιθανές απειλές, διενεργώντας επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων και παρέχοντας προσαρμοσμένα μέτρα ασφαλείας.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies