Ο ΕΝΙΣΑ γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης και διαθέτει ενημερωτικό υλικό

Ο ΕΝΙΣΑ γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης και διαθέτει ενημερωτικό υλικό - χρήσιμο σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές - για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το υλικό συμπεριλαμβάνει αφίσες, συστάσεις, βίντεο και παιχνίδια.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information