Ο ΕΝΙΣΑ γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης και διαθέτει ενημερωτικό υλικό

Ο ΕΝΙΣΑ γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης και διαθέτει ενημερωτικό υλικό - χρήσιμο σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές - για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το υλικό συμπεριλαμβάνει αφίσες, συστάσεις, βίντεο και παιχνίδια.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies