Ο ENISA εγκαινιάζει μία αναβαθμισμένη, ανανεωμένη ιστοσελίδα με καινούργια κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Ο Οργανισμός της ΕΕ για την «ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», ENISA (o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δίκτυων και Πληροφοριών), εγκαινιάζει, την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012, τη νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του, η οποία περιλαμβάνει καινούργια κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information