Ο ENISA δημοσιεύει την Ετήσια έκθεσή του για το 2014

Ο ENISA δημοσιεύει την Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2014. Η έκθεση παρέχει αναλυτική εικόνα των επιχειρήσεων και των βασικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην υπηρεσία της ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information