Ο ENISA δημοσιεύει την Ετήσια έκθεσή του για το 2014

Ο ENISA δημοσιεύει την Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2014. Η έκθεση παρέχει αναλυτική εικόνα των επιχειρήσεων και των βασικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην υπηρεσία της ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies