Ο ENISA καλωσορίζει τη συμφωνία των Θεσμών της ΕΕ για την πρώτη Οδηγία για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο σύνολο της ΕΕ, καθώς επίσης τον εκτεταμένο ρόλο του Οργανισμού

Έπειτα από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία θα στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων & πληροφοριών, το οποίο θα είναι συνεκτικό στο σύνολο της ΕΕ και θα ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Η Οδηγία προβλέπει σημαντικά νέα καθήκοντα για τον ENISA, ενισχύοντας το ρόλο του. Ο ENISA θεωρεί τη συμφωνία αυτή ως ένα σημαντικό βήμα προόδου για εξασφάλιση των υποδομών ΤΠΕ σε ολόκληρη την ΕΕ.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information