Νέος κανονισμός για τον οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA της ΕΕ, με νέα καθήκοντα

Ο οργανισμός ENISA για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έλαβε σήμερα 18 Ιουνίου) ένα νέο κανονισμό, ο οποίος ανανεώνει την εντολή εξουσιοδότησής του για επτά έτη με διευρυμένο σύνολο καθηκόντων.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information