Νέος κανονισμός για τον οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA της ΕΕ, με νέα καθήκοντα

Ο οργανισμός ENISA για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έλαβε σήμερα 18 Ιουνίου) ένα νέο κανονισμό, ο οποίος ανανεώνει την εντολή εξουσιοδότησής του για επτά έτη με διευρυμένο σύνολο καθηκόντων.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies