Νέο από τον ENISA - Ενημερωμένος Χάρτης και Κατάλογος «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» στην Ευρώπη που περιλαμβάνει 173 ομάδες Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική

Ο πιο πρόσφατος χάρτης «Ψηφιακής Πυρόσβεσης» της Ευρώπης, οι Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (Computer Emergency Response Teams - CERTs), ο χάρτης των CERTs, v.2.7, είναι τώρα διαθέσιμος online. Ο «χάρτης των CERTs στην Ευρώπη» περιλαμβάνει τώρα 173 ομάδες. Οι CERTs θεσπίστηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να επηρεάσουν ζωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πληροφοριακών συστημάτων.

PDF document icon ENISA_CERTv2 7_EL.pdf — PDF document, 409 KB (419707 bytes)

We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Ok, I understand No, tell me more