Νέα μείζονα περιστατικά στην έκθεση του οργανισμού της Ε.Ε. για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, για το 2012

Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENISA) δημοσίευσε σήμερα μία νέα έκθεση που παρέχει μία επισκόπηση των μείζονων περιστατικών διακοπής λειτουργίας στην Ε.Ε. μέσα στο 2012.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies