Νέα μείζονα περιστατικά στην έκθεση του οργανισμού της Ε.Ε. για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, για το 2012

Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENISA) δημοσίευσε σήμερα μία νέα έκθεση που παρέχει μία επισκόπηση των μείζονων περιστατικών διακοπής λειτουργίας στην Ε.Ε. μέσα στο 2012.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information