Νέα έρευνα της ΕΝΙSΑ: 10 συστάσεις για ασφαλέστερα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε μια νέα έρευνα για τη δημιουργία επιτυχημένων έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι κανόνες ασφαλείας λαμβάνονται από την αρχή υπόψη.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies