Νέα έρευνα της ΕΝΙSΑ: 10 συστάσεις για ασφαλέστερα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσίευσε μια νέα έρευνα για τη δημιουργία επιτυχημένων έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι κανόνες ασφαλείας λαμβάνονται από την αρχή υπόψη.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information