Τα ξεπερασμένα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ενέργειας, ύδρευσης και μεταφορών που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο απαιτούν συντονισμένους ελέγχους των δυνατοτήτων τους σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τον ENISA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου ENISA, δημοσίευσε σήμερα μια νέα έκθεση που παρέχει συμβουλές σχετικά με τα επόμενα βήματα προς ένα συντονισμένο έλεγχο των δυνατοτήτων των συχνά ξεπερασμένων Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου (ICS) για τις βιομηχανίες τις Ευρώπης. Ανάμεσα στις βασικές συστάσεις του ΕΝΙSA είναι ο έλεγχος των συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου, που καθώς αφορά όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information