Τα ξεπερασμένα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ενέργειας, ύδρευσης και μεταφορών που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο απαιτούν συντονισμένους ελέγχους των δυνατοτήτων τους σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τον ENISA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου ENISA, δημοσίευσε σήμερα μια νέα έκθεση που παρέχει συμβουλές σχετικά με τα επόμενα βήματα προς ένα συντονισμένο έλεγχο των δυνατοτήτων των συχνά ξεπερασμένων Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου (ICS) για τις βιομηχανίες τις Ευρώπης. Ανάμεσα στις βασικές συστάσεις του ΕΝΙSA είναι ο έλεγχος των συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου, που καθώς αφορά όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies