Νέα έκθεση του οργανισμού ENISA της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο αναλύει για πρώτη φορά τις κορυφαίες τάσεις στο τοπίο των απειλών στον κυβερνοχώρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δημοσίευσε την πρώτη και πιο ολοκληρωμένη Ανάλυση του τοπίου των απειλών στον κυβερνοχώρο για το 2012, που συνοψίζει περισσότερες από 120 εκθέσεις σχετικά με τις απειλές. Η έκθεση προσδιορίζει και παραθέτει τις κορυφαίες απειλές και τις τάσεις τους, και συμπεραίνει ότι τα τμήματα κώδικα υπολογιστή που εκμεταλλεύονται σφάλματα λογισμικού σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης (drive-by exploits) έχουν γίνει η κορυφαία διαδικτυακή απειλή.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information