Νέα έκθεση του οργανισμού ENISA της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο αναλύει για πρώτη φορά τις κορυφαίες τάσεις στο τοπίο των απειλών στον κυβερνοχώρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δημοσίευσε την πρώτη και πιο ολοκληρωμένη Ανάλυση του τοπίου των απειλών στον κυβερνοχώρο για το 2012, που συνοψίζει περισσότερες από 120 εκθέσεις σχετικά με τις απειλές. Η έκθεση προσδιορίζει και παραθέτει τις κορυφαίες απειλές και τις τάσεις τους, και συμπεραίνει ότι τα τμήματα κώδικα υπολογιστή που εκμεταλλεύονται σφάλματα λογισμικού σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης (drive-by exploits) έχουν γίνει η κορυφαία διαδικτυακή απειλή.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies