Νέα έκθεση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα στον κυβερνοχώρο: μια προσέγγιση βάσει κινδύνων είναι το κλειδί της ασφαλούς εφαρμογής, σύμφωνα με τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διερεύνησε τις προκλήσεις της βασικής προστασίας των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη. Αυτή η νέα έκθεση βοηθά τους παρόχους έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων να βελτιώσουν την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο και την αντοχή των υποδομών τους με ένα σύνολο ελάχιστων μέτρων ασφαλείας.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies