Νέα έκθεση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα στον κυβερνοχώρο: μια προσέγγιση βάσει κινδύνων είναι το κλειδί της ασφαλούς εφαρμογής, σύμφωνα με τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διερεύνησε τις προκλήσεις της βασικής προστασίας των έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη. Αυτή η νέα έκθεση βοηθά τους παρόχους έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων να βελτιώσουν την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο και την αντοχή των υποδομών τους με ένα σύνολο ελάχιστων μέτρων ασφαλείας.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information