Νέα έκθεση με λίστα συστάσεων προς τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, καλεί σε αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών για επίγνωση της κατάστασης.

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, ENISA, δημοσίευσε μια νέα έκθεση στην οποία μελετά λεπτομερώς τις διακοπές λειτουργίας των δικτύων, που οφείλονται σε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Η μελέτη αυτή κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις προς τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως προς την αντιμετώπιση και αποτελεσματική δράση μετά από διακοπές ρεύματος.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies