Νέα Απογραφή των "ψηφιακών πυροσβέσεων" των CERT (Oμάδες Aντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών στην Πληροφορική) από την ENISA, που περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη

Ο ENISA έχει δημοσιεύσει ένα νέο διαδραστικό χάρτη των CERTs και την Απογραφή των Δραστηριοτήτων των CERTs στην Ευρώπη που περιέχει δημοσιευμένες λίστες ομάδων και δραστηριότητες συνεργασία, υποστήριξης και τυποποίησης.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies