Μετριασμός των επιθέσεων κατά των Βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS) – Ο νέος οδηγός από τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εκπόνησε ένα νέο εγχειρίδιο για τον καλύτερο μετριασμό των επιθέσεων κατά των Βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS), τα οποία υποστηρίζουν ζωτικές βιομηχανικές διαδικασίες, κατά κύριο λόγο στον τομέα των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (όπως οι κλάδοι της ενέργειας και της μεταφοράς χημικών ουσιών), όπου συχνά δεν υπάρχει επαρκής γνώση.

application/pdf ICS_CERT_EL.pdf — 382.5 KB

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information