Μετριασμός των επιθέσεων κατά των Βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS) – Ο νέος οδηγός από τον Οργανισμό ENISA της ΕΕ

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εκπόνησε ένα νέο εγχειρίδιο για τον καλύτερο μετριασμό των επιθέσεων κατά των Βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS), τα οποία υποστηρίζουν ζωτικές βιομηχανικές διαδικασίες, κατά κύριο λόγο στον τομέα των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (όπως οι κλάδοι της ενέργειας και της μεταφοράς χημικών ουσιών), όπου συχνά δεν υπάρχει επαρκής γνώση.

application/pdf ICS_CERT_EL.pdf — 382.5 KB

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies