Μετα-πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης του ENISA για το υπολογιστικό νέφος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα μετα-πλαίσιο και ένα διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσει τους πελάτες με την ασφάλεια στο υπολογιστικό νέφος, όταν αγοράζουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies