Μετα-πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης του ENISA για το υπολογιστικό νέφος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα μετα-πλαίσιο και ένα διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσει τους πελάτες με την ασφάλεια στο υπολογιστικό νέφος, όταν αγοράζουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information