Κοινό εργαλείο εποπτείας για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα κοινό πλαίσιο για να εποπτεύει την ασφάλεια των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies