Κοινό εργαλείο εποπτείας για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα κοινό πλαίσιο για να εποπτεύει την ασφάλεια των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information