Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο: Υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ENISA και Ευρωπόλ

Οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και της Ευρωπόλ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στο επιτελείο της Ευρωπόλ στη Χάγη, προς διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης στον αγώνα κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information