Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο: Υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ENISA και Ευρωπόλ

Οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και της Ευρωπόλ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στο επιτελείο της Ευρωπόλ στη Χάγη, προς διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης στον αγώνα κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Ok, I understand No, tell me more