Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο: Υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ENISA και Ευρωπόλ

Οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και της Ευρωπόλ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στο επιτελείο της Ευρωπόλ στη Χάγη, προς διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης στον αγώνα κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies