Καταπολέμηση των απειλών του κυβερνοχώρου, κάλυψη των κενών. Ο Οργανισμός της ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την προδραστική ανίχνευση συμβάντων κυβερνοασφάλειας ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η «ψηφιακή δύναμη πυρόσβεσης»

Ο Οργανισμός δημοσιεύει σήμερα έκθεση στην οποία προσδιορίζονται 16 ελλείψεις όσον αφορά την ανίχνευση των συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies