Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων επανεξετάζεται: Ξεκάθαρα εικονίδια, πρότυπα και αξιολόγηση των ψηφιακών σφραγίδων πιστοποίησης (online seals) είναι απαραίτητα για το χτίσιμο εμπιστοσύνης online.

Πότε μπορείτε πραγματικά να εμπιστευθείτε πως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διαχειριστούν με ασφάλεια τα δεδομένα σας; Μια νέα έκθεση του ENISA, του Ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ψηφιακές σφραγίδες πιστοποίησης ασφάλειας και ιδιωτικότητας (online seals) βοηθούν πραγματικά τους χρήστες να αξιολογήσουν την αξιοπιστία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information