Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων επανεξετάζεται: Ξεκάθαρα εικονίδια, πρότυπα και αξιολόγηση των ψηφιακών σφραγίδων πιστοποίησης (online seals) είναι απαραίτητα για το χτίσιμο εμπιστοσύνης online.

Πότε μπορείτε πραγματικά να εμπιστευθείτε πως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διαχειριστούν με ασφάλεια τα δεδομένα σας; Μια νέα έκθεση του ENISA, του Ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ψηφιακές σφραγίδες πιστοποίησης ασφάλειας και ιδιωτικότητας (online seals) βοηθούν πραγματικά τους χρήστες να αξιολογήσουν την αξιοπιστία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies