Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα άσκηση στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: η Cyber Europe 2014 λαμβάνει χώρα σήμερα

Σήμερα, 28 Απριλίου 2014, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεκινούν την άσκηση Cyber Europe 2014 (CE2014). Η CE2014 είναι μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση στον κυβερνοχώρο, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 600 συντελεστές ασφαλείας από ολόκληρη την Ευρώπη.

application/pdf CE201428_EL.pdf — 365.7 KB

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies