Ενέργεια: η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι καθοριστική για την προστασία από τις απειλές κατά των έξυπνων ενεργειακών δικτύων, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στη διαθεσιμότητα ενέργειας, υποστηρίζει σε νέα έκθεση ο ENISA

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καταδεικνύει ότι η εκτίμηση των απειλών κατά των έξυπνων ενεργειακών δικτύων είναι καθοριστική για την προστασία τους, και ως εκ τούτου αποτελεί βασικό στοιχείο της διασφάλισης διαθέσιμης ενέργειας.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies