Ενέργεια: η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι καθοριστική για την προστασία από τις απειλές κατά των έξυπνων ενεργειακών δικτύων, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στη διαθεσιμότητα ενέργειας, υποστηρίζει σε νέα έκθεση ο ENISA

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καταδεικνύει ότι η εκτίμηση των απειλών κατά των έξυπνων ενεργειακών δικτύων είναι καθοριστική για την προστασία τους, και ως εκ τούτου αποτελεί βασικό στοιχείο της διασφάλισης διαθέσιμης ενέργειας.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information