Ενδιάμεση έκθεση για τον πρώτο Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο: Επιτυχημένο Ξεκίνημα

Στα μέσα του πρώτου Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSM), η πιλοτική εκστρατεία αριθμεί ήδη 1.986.270 μέλη από ολόκληρη την Ευρώπη στο Facebook.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies