Έκθεση του ENISA για την ανάγκη ενεργοποίησης της ασφαλιστικής αγοράς στον κυβερνοχώρο

Τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την καλύτερη προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων τους, αν ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική αγορά στον κυβερνοχώρο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information