Έκθεση του ENISA για την ανάγκη ενεργοποίησης της ασφαλιστικής αγοράς στον κυβερνοχώρο

Τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την καλύτερη προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων τους, αν ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική αγορά στον κυβερνοχώρο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies