Η συνεργασία είναι κλειδί για την ασφάλεια στον ευρωπαϊκό κυβερνοχώρο – Συμπεράσματα από την εκδήλωση του ENISA στις Βρυξέλλες (27/11)

οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, διοργάνωσε μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση όπου η στενή συνεργασία σε θέματα κυβερνοχώρου και η αμοιβαία υποστήριξη αναγνωρίστηκαν ως βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τους Ευρωπαίους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information