Η συνεργασία είναι κλειδί για την ασφάλεια στον ευρωπαϊκό κυβερνοχώρο – Συμπεράσματα από την εκδήλωση του ENISA στις Βρυξέλλες (27/11)

οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, διοργάνωσε μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση όπου η στενή συνεργασία σε θέματα κυβερνοχώρου και η αμοιβαία υποστήριξη αναγνωρίστηκαν ως βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τους Ευρωπαίους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies