Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σύμφωνα με τον Γουίνι το Αρκουδάκι: Νέα έκθεση του κοινοτικού οργανισμού ENISA σχετικά με τη χρήση "ψηφιακών παγίδων" ή honeypots ("βάζα με το μέλι") για τον εντοπισμό δικτυακών επιθέσεων

Ο οργανισμός της ΕΕ «για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» ENISA παρουσιάζει μια λεπτομερή μελέτη σχετικά με 30 διαφορετικές «ψηφιακές παγίδες» ή honeypots που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERTs) και τις Εθνικές/Κυβερνητικές CERTs για τον προληπτικό εντοπισμό των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
Aside from essential cookies we also use tracking cookies for analytics.
Find out more on how we use cookies.

Accept all cookies Accept only essential cookies