Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σύμφωνα με τον Γουίνι το Αρκουδάκι: Νέα έκθεση του κοινοτικού οργανισμού ENISA σχετικά με τη χρήση "ψηφιακών παγίδων" ή honeypots ("βάζα με το μέλι") για τον εντοπισμό δικτυακών επιθέσεων

Ο οργανισμός της ΕΕ «για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» ENISA παρουσιάζει μια λεπτομερή μελέτη σχετικά με 30 διαφορετικές «ψηφιακές παγίδες» ή honeypots που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Ομάδες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERTs) και τις Εθνικές/Κυβερνητικές CERTs για τον προληπτικό εντοπισμό των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information